Privacy policy

De campagne ‘ikblijfmezelf’ wil inspireren en op weg helpen om te werken aan een betere geestelijke gezondheid. De test, doe-het-zelfmodules en informatie zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en bedoeld voor een groot doelpubliek om zich mentaal sterker te voelen. Zij zijn geenszins een vervanging van behandeling voor personen met psychische aandoeningen. Voel je je niet goed of maak je je zorgen over klachten, neem dan zeker contact op met je huisarts of professionele hulpverlener.

 Heb je dringend nood aan een luisterend oor, dan kan je 24/24 contact opnemen met

Het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website. Aan de informatie op deze website of aan de uitkomst van de test, kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy Policy 

Het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten en zijn ziekenfondsen Bond Moyson, De Voorzorg en Socialistische Mutualiteit van Brabant verzamelen en verwerken bepaalde persoonlijke gegevens. Dat doen we om onze taak als ziekenfonds (wet van 6 augustus 1990) te kunnen uitvoeren, om jouw dossier te beheren en om je op de hoogte te houden van onze diensten en activiteiten. Een van onze wettelijke doelstellingen is namelijk om de gezondheid en het welzijn te bevorderen.

Het is je recht om te weten welke gegevens we van jou verwerken, om te vragen je gegevens te verbeteren of te wissen, om de overdracht aan een derde te vragen, om je te verzetten tegen geautomatiseerde beslissingen en om de verwerking van je gegevens voor direct marketing stop te zetten. Stuur je verzoek naar online tool of Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel. Meer informatie vind je in onze algemene privacyverklaring.